Änglamedium


Änglamedium Medium Andevärlden BoråsKontakt över gränserna Andra sidan

Ett möte med Tiina:

Som änglamedium har Tiina en kontakt med änglarna. De i sin tur öppnar upp för kontakt med andevärlden, dina guider och dina änglar. Änglarna öppnar även upp för andra frekvenser så som din stjärnfamilj, kraftdjur eller naturväsen. Änglarna kan även hjälpa till över tid och rum och där kan du få inblick i dina tidigare liv, antingen genom en ledd meditation, eller så berättar Tiina utifrån ditt energifält.

Änglarna får leda sessionen med fokus på ditt högsta bästa. Ett möte handlar alltid om healing, genom ord eller energier. Vägledning kan ge balansering och en push i rätt riktning på din livsväg. Ha ett öppet sinne för vad som kommer och låt dig följa med och upptäcka din storhet!

Obs! Tiina spår inte framtid eller letar efter sjukdom och död, utan ser vart dina energier leder dig just nu, sen sätter ni tillsammans upp en ny riktning och öppnar upp för den fria viljan att välja något bättre, i balans med ditt liv.


Sommarpriser: Boka din tid med Änglamedium Tiina för en sittning eller gruppträff/hemma hos, men även husrening

med vägledning, guider, änglar mm (läs mer om varje område längre ner på sidan):

  • 1h, 750kr -i Ljusnas lokal 
  • 1h, 500 kr -distans (just nu rabatt tom 31 Aug, ordinarie pris 550kr)  (då ingår ett mail eller telefonsamtal efteråt med all information)
  • 1h, 750kr -hembesök eller husrening i Borås (mer än en mil utanför medför en liten bensinpeng)

Egna gruppevent, änglaseanser och hemma hos, skräddarsy en kväll med dina vänner med tex meditationer, änglabrev mm:

  • 1.5h, Grupp 3-4 pers 300kr/pers
  • 1.5h, Grupp 5-15 pers 200kr/pers
  • 1.5h, Bokning för grupp fler än 15, kontakta för prisförslag

Änglamedium

Tiina har utbildat sig till änglamedium för Birkan Tore. Som änglamedium är man aldrig ”färdig” utan utvecklas med varje klient och varje livs-situation och möter livet med kärlek och tacksamhet, där mediumet jobbar med sig själv för att ständigt vara en så ren kanal som möjligt, utan att egot får ta över.

Änglamedium ger verktyg till klienten som får möjlighet att jobba med sig själv tillsammans med änglarnas energier. Det är nämligen inte bara medium som kan använda sig av änglarnas krafter, utan alla som ber om hjälp. Som änglamedium spår Tiina inte i framtiden utan önskar klienten vägledning, jobbar hon med att gå till roten med en viss energi eller ett livsmönster. Detta kan vara något som klienten vill bryta sig ur och ändra. Därmed kan man styra om sitt liv mot det man vill och skapa sig den framtid man önskar.

Att vara änglamedium innebär alltid att vara ett verktyg för det högsta bästa, inte bara för individen framför dig utan jorden och alla dess varelser.

”Ärkeänglarna är mästare på att pussla ihop det högsta bästa för både dig och din granne på ett sätt som vi kanske aldrig skulle tro var möjligt från början. Att jobba med änglarna är att släppa på oro och gå i tillit och agera först när det är dags”

 


Vägledning och avläsning utifrån energifältet

Tiina kopplar först upp sig mot universums ljus och visdomen från det högre jaget. Därefter tonar hon in sig mot klientens energifält där hon kan läsa av det som finns omkring klienten just nu. Med den energin så kan Tiina ge vägledning utifrån vad klienten vill uppnå.
Det är alltså klienten själv som skapar sin framtid. Tiina spår inte utan hjälper klienten arbeta med sin energi för att uppnå en självuppfylld framtid. Kanske önskar man hitta den sanna kärleken, men ger sig själv inte chansen. Kanske går man i ett mönster dolt för sig själv. Kanske anser sig bara förtjäna en man eller kvinna som inte vill en gott. Vi jobbar då bort programmeringar eller tillför nya och stärker den del av din person som du behöver hjälp med för att ta emot det högsta bästa.
Den här sittningen kombineras ofta med chakrabalansering eller fobi-healing under samma reading.


Chakrabalansering

För Tiina så sker chakrabalanseringen med hjälp av den egna intentionen men även tillsammans med änglar och guider för ett snabbt resultat. Ett chakra är ett energicentra i kroppen som ska snurra på ett visst sätt för att hålla dig i balans.

Vissa kan uppfatta det som att chakran har en viss färg som sprider sig likt ett ljus-skikt runt varje människa i Auran. Detta känner Tiina intuitivt så att hon under en chakrabalansering kan fokusera främst på de 7 största chakrapunkter vi har i kroppen, plus ett ovanför huvudet, och hjälpa dem i balans. När vi befinner oss i balans har vi lättare att uppleva den harmoni som vi faktiskt alltid bär inom oss.


Tidigare liv

Tiina anser att vår energi inte försvinner i och med döden. Vi byter bara form, likt vattnet i jordens kretslopp, fast vi lämnar vår fysiska kropp för att ta del av andra sidan. Väl där kan vi läka och ta lärdom av vårat liv och på sikt gå vidare till ett nytt liv. Ett nytt liv kan då bli på jorden eller på en annan planet. Många av oss som lever idag har levt många liv på just jorden, så det är oftast ett jordliv som dyker upp om inget annat önskas.

Tidigare liv är något du kan välja om du vill uppleva själv genom en ledd meditation av Tiina. Du kan även ta del av informationen genom att hon berättar för dig medan hon är uppkopplad mot din själslänk. Ett tidigare liv kan upplevas som en film där man själv styr kameran och kan välja att se från insidan av sin dåvarande kropp, eller svävandes ovanför.

”Vi kan tillsammans sätta intentionen om du önskar uppleva ett ljust liv eller ett mer komplicerat. Du lämnar alltid sessionen med en viktig lärdom från det liv som varit i fokus under dagen, något du kan applicera på det liv du lever idag.”

Vad är karma?

Värt att nämna är att vi med tidigare liv ofta pratar om karma. Idag används ordet ibland
för att beskriva om man gör något elakt så kommer karmat och straffar dig. Så upplever
inte Tiina det:

”Karman är ett viktigt redskap som kan ge oss en snabb själslig
utveckling om vi använder den så. Karman straffar aldrig, men vi lär oss av det som
händer. Karman är det mönster vi kan vilja jobba med och bryta för att nå vårt högsta bästa. ”


Guider (andliga och de med högre frekvens)

Vi har många guider med oss i våra liv på jorden, men de är inte synliga för de flesta, utan upptäcks först när du lyssnar inåt.

Guiderna överöser oss med kärlek och stöd när vi ska ta viktiga beslut. Guiderna applåderar när vi väljer vårt hjärtas väg. Du kan kommunicera med din guide när du sätter dig i lugn eller innan du ska sova, be guiden kliva ett steg närmare och till och med röra på dig. Kom ihåg att be om din närmaste ljusguide, den som du behöver just nu.

Tiina känner att det finns guider som levt på jorden som människor, som hon kallar ”andliga guider”. Guiderna har mött svårigheterna och känslorna som ett liv på jorden kan innebära. De kan ha träffat dig i tidigare liv och nu valt att vara din guide och stötta i allt vad det innebär att vara människa, medan du lever här på jorden. Kanske kan du komma som guide sedan i nästa liv och hjälpa samma person.

Guider kan även komma som ett kraftdjur (ex. en örn eller ett lejon är vanliga) eller ett naturväsen (ex. vättar, dryader, ja till och med troll), lita till känslan du får när en bild tornar upp sig inom dig.

Det finns även guider som står i ännu högre frekvens. Guider som inte levt ett liv som människa på jorden. Högre frekvens betyder inte bättre, så som vi människor kanske lägger värdering i ordet. Tänk gärna på frekvenser som olika radiokanaler där vissa får du skruva längre för att nå. Du kan till exempel behöva extra stöttning från ärkeänglar och mästare om du jobbar med healing. Det finns även andra yrken, som t ex i lärarroll, då kan en ängel eller mästare kan behöva kliva in och guida dig. Det här tycker en del tyvärr klingar falskt – att man får vägledning av en mästare. Minns då att ALLA kan få samma hjälp i universum, alla har en länk till den här kanalen. Så be så ska du få, enligt din fria vilja! <3

”Vi får ha en ödmjuk respekt för att vi kan ha olika sanningar om vad som är en guide.”


Medium för andevärlden (OBS! Tiina har inga hela sittningar med andevärlden)

För ett medium är döden inte ett definitivt farväl.

Själen byter bara till en dimension där vi inte längre ser varandra. Anden blir direkt smärtfri och möter sina nära och kära i en ljustunnel som leder till den så kallade ”andra sidan”. Som medium har man möjlighet att tala till den andra sidan och även få svar. Genom mediumets alla sinnen kan de förnimma vem de talar med och förmedla detta till sin klient. Detta kallas att länka eller vara en kanal för andevärlden- att vara ett medium. Tiina har talat med andra sidan i cirka 16 år, från den dag hon förstod att de inte ville henne illa. Tiina är ett certifierat änglamedium, för Birkan Tore, och med änglarnas hjälp kommer hon ibland i kontakt med andevärlden och får budskap från dina nära o kära. Dock håller hon inte längre i en hel sittning/session eller seanser tillsammans med andevärlden utan ser mer att de är välkomna gäster under vägledningen om änglarna visar att det är för det högsta bästa för klienten. Sök då istället på ett spirituellt medium, som jobbar med bevis för andevärlden om du önskar en hel timma tillsammans med andevärlden. <3

Kommer jag känna igen exempelvis morfar när han kommer?

En reading eller sittning med andevärlden är alltid en unik upplevelse för varje person. Är du själv sensitiv kan du känna anden genom mediumet. Är du inte själv inkännande kommer mediumet med ord och kroppsspråk hjälpa dig förstå vem ni har på tråden.

Även anden har ett individuellt språk. Var morfar blyg i livet, så kommer han kanske inte uttrycka sig så aktivt till mediumet nu heller. Med Tiina kommer andens personlighet och känslor uttryckas genom hennes kropp, men även kompletteras av beskrivningen på utseendet. Med helheten kommer du känna igen anden. När ni upprättat en stark länk och vet vem det är, kommer ni gå på nästa steg och höra vad tex. morfar önskar säga just idag.

Har jag ett ”spöke” hemma hos mig?

I 9 fall av 10 så är det en nära bortgången/ande som kommer igenom från ljuset och ger oss olika fysiska tecken. En kärleksfull smekning av mormor på kinden eller en blomma som alltid flyttar sig när farmor är på besök.
En del hör av sig till Tiina och är rädda att de har ett så kallat spöke hemma hos sig. Oftast resulterar en undersökning i vetskapen att det är en ande från ljuset och klienten mår bättre när hen vet vem det är och känner sig trygg igen. Är det ett eller flera sk. ”Spöken” (en ande som ännu inte hittat över till ljuset) så gör Tiina en husrening i två steg, se längre ner på sidan.

Ett spöke är vad vi kallar en jordbunden ande. En människa som valt att inte följa med till andra sidan vid sin död, utan har fastnat på ett jordplan där de inte kan ta sig vidare. En jordbunden ande är en förvirrad själ och kan verka skrämmande i sitt sätt då hen inte förstår att hen är död. Då kan Tiina länka in sig och göra en distansundersökning och rening. Om klienten fortfarande känner ett obehag i huset så kan Tiina göra ett besök på plats.

”Kom ihåg: spöken är människor som går att prata med.”

Energiavläsning Tiina Robinsdotter


Husrening

Vid husrening menar man oftast att lyfta bort så kallade negativa energier ur hemmet eller hjälpa andar över till ljuset. Här jobbar Tiina tillsammans med änglarna för att lyfta det som inte gynnar hemmet. Bråk, sorg eller rädsla som de boende upplever, kan sätta sig som energispår i väggarna. Dessa spår kan göra det svårt för den inneboende att bryta den negativa känsla som rummen avger.
Detta kan lösas upp med hjälp av universums ljus och bland andra Ärkeänglarna Michael, Metatron och Rafael. Tiina kan även vara med och öppna upp en ljuspelare för att hjälpa över de andar som av olika anledning hålls kvar här på jorden. En vacker bro för anden över till sina nära och kära.
Men kom ihåg att i 9 fall av 10 är det en vänlig släkting från ljuset som hälsar på oss och vill visa att de finns. Något vi tyvärr kan bli lite rädda för då vi inte är vana att kommunicera med de vi tror inte längre finns.

Tiina arbetar med husrening i två steg. Det första steget är att rengöra hus från eventuella spöken (se ”har jag ett spöke hemma…” ovan), tillsammans med änglarna på distans. I andra steget kommer Tiina hem till dig/er och fortsätter ”städningen” på plats. Då brukar en del vara att Tiina rensar energier ur väggar och rum, så att känslan blir lättare men även kolla lite extra om det finns något mer som gömmer sig på plats. Bor du utanför Borås kommer det läggas till en bensinkostnad på priset.